Taidesalonki
 

Taidetta katsellessasi voit koke-
a uudenlaisia elämyksiä ja löy-
tää virikkeitä kodin- ja mökin
sisustukseen. Taidesalonki Ru-
ka Green Pavilion tarjoaa myös 
taiteeseen ja hyvinvointiin liit-
tyviä ryhmäohjelmia. Meillä 
voit syventää oppimisen tasoa 
inspiroivassa luontoympäris-
tössä.

Taide avaa silmät kauneudelle, 
pysäyttää totuttujen rutiinien 
keskellä ja lisää yhteisöllisyyt-
tä. Ovemme ovat avoinna kai-
kille taiteesta ja hyvinvoinnis-
ta kiinnostuneille. Tervetuloa !

Taidehuutokauppa

11.3.2016